Supricolor

SCI - Supricolor Image LimitedSpolečnost Supricolor Image Limited je jedním z největších světových výrobců tonerů a inkoustových náplní. V České republice není tento výrobce příliš znám, protože hlavním prodejním trhem tohoto výrobce jsou vyspělé trhy amerického kontinentu, kde se prodává cca. 35% celkové produkce a západní Evropa s podílem cca. 20%. Do střední Evropy putuje pouhé 1% produkce.

Přesto se nám povedla navázat spolupráce a můžete tak zakoupit produkty, jejichž použitím budete tisknout v kvalitě velice podobné originálnímu spotřebnímu materiálu.

Kvalita výroby je certifikována normou ISO 9001 - díky této certifikaci se můžete spolehnou na vysokou úroveň výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality produktovaných výrobků. Dodržování zásad minimalizace dopadů výroby na životní postředí je certifikováno normou ISO 14001. Výrobky splňují požadavky směrnice RoHS, omezující používání zdraví škodlivých látek. Výrobky SCI získaly označení CE, splňují tedy veškeré legislativní požadavky EU na na bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.

Supricolor Image Limited ISO 9001 Supricolor Image Limited ISO 14001 Supricolor Image Limited RoHS  Supricolor Image Limited CE